Sobre min

AGRADECIDO E SOLIDARIO POLOS GALARDÓNS RECIBIDOS
Compartir a sensibilización, entender a cultura como resposta aos problemas de cada contexto

Outras cousas
Outras cousas

Quen son: Felipe-Senén López Gómez
(Carballiño 10 - marzo- 1948).