Sobre min

AGRADECIDO E SOLIDARIO POLOS GALARDÓNS RECIBIDOS
Compartir a sensibilización, entender a cultura como resposta aos problemas de cada contexto

Outras cousas
Outras cousas

Quen son: Felipe-Senén López Gómez
(Carballiño 10 - marzo- 1948).

A IMAXE DO SAN CIBRAO DO CARBALLIÑO E O SEU ESCULTIR, ALDREY
A imaxe do padroeiro do Carballiño, San Cibrao de Cartago é da autoría, entre outras do templo da Veracruz, do escultor compostelán Aldrey. Imaxe acorde non so co templo, mesmo tamñen co carácter dos carballiñeses, abertos ao mundo

LEMBRANZAS DE PINTURA MURAL NO CARBALLIÑO
Lembranza de algunhas pinturas murais: as desaparecidas de Virxilio que decoraban a Residencia do Carballiño, os da Estación do Ferrocarril, de Prego...entre outros menores e as propostas de Xaime Quessada pra medianeiras que afean a vila