Historia de A Coruña

PROTOHISTORIA
MUNDO CASTREXO ( 700 a C-100 a.C).

PREHISTORIA
PALEOLÍTICO E MESOLÍTICO

HISTORIA ANTIGA
ROMANIZACIÓN (130 ac- 300 d.C)

A ALTA IDADE MEDIA.
NORMANDOS E ISLÁM NOS CAMIÑOS DE COMPOSTELA.

IDADE MEDIA
A CONSTITUCIÓN DUNHA CIDADE ABERTA AOS CAMIÑOS DO MAR