Historia do Carballiño

APUNTAMENTOS ARQUEOLÓXICOS SOBRE AS TERRAS DO CARBALLIÑO
Artigo introductorio a unha serie publicada en badalnovas.com no que se introduce aos escenarios históricos das Terras do Carballiño , á arqueoloxía, a persoeiros dende buscadores de tesouros a sabios, á etnografía, aos contos e ás lendas...

INTRODUCCIÓN
O CARBALLIÑO, PORTA DOS RIBEIROS. PARADA E FONDA

OS CASTROS E AS ESPLOTACIÓNS MINEIRAS
OS CASTROS E AS ESPLOTACIÓNS MINEIRAS

A SOEDADE CRISTIANIZADORA DOS ERMITAÑOS
OS SEÑORES DUNHA “CASTELA”, ENTRE BEADE E OSEIRA…

FEIRA NA ENCRUCILLADA DOS CAMIÑOS, OS QUE DA MONTAÑA VAN Ó MAR E ÓS RIBEIROS
FEIRA NA ENCRUCILLADA DOS CAMIÑOS, OS QUE DA MONTAÑA VAN Ó MAR E ÓS RIBEIROS

PUNTO DE ENCONTRO PARA XENTES DE CAMIÑO, FIDALGOS. ESCOLA POPULAR DE ILUSTRADOS
PUNTO DE ENCONTRO PARA XENTES DE CAMIÑO, FIDALGOS. ESCOLA POPULAR DE ILUSTRADOS

A MEMORIA FOTOGRÁFICA: “GODAS”, “RIZO”, ALONSO, “INFO”, AURELIO”
A MEMORIA FOTOGRÁFICA: “GODAS”, “RIZO”, ALONSO, “INFO”, AURELIO”

“FESTA DO PULPO” NO PARQUE
“FESTA DO PULPO” NO PARQUE

O SÉCULO XX DE EMIGRACIÓN A AMÉRICA, EUROPA…
O SÉCULO XX DE EMIGRACIÓN A AMÉRICA, EUROPA…